اینستاگرام

فیسبوک

جستجو

درباره ما

ریبواردو یک برند معمولی نیست یک تفکر است که توسط یک تیم خلاق طراحی و ارائه شده است.این برند از سال ۹۷ با توجه به نیاز صنعت کیف و کفش و نگاه نوآورانه به یک برند لوکس ارائه گردید. و در این چندسال طرحهای خلاقانه ای، با توجه به نیاز مشتریان طراحی و تولید گردید.

اما تمام ارزش های این برند تنها به تولید باکیفیت و اصیل ختم نمی شد، چراکه راهبران ریبواردو می دانستند داشتن یک جایگاه فاخر در ذهن مخاطب ایرانی به توسعه عمیق تر ارزش ها نیاز دارد.

ازاین رو، هم زمان با توسعه تولید، فعالیت های دیگری مانند جذب و آموزش نیروهای متخصص جهت ارتقاء ارزش های سازمان، توسعه معماری محصول متناسب با سبک زندگی و نیاز مخاطب، ایجاد ارتباطات هدفمند با تبلیغات، توسعه دستگاه ها و روش ها و ارتقاء فضای فروش جدید را هم در دستور کار رشد سازمانی قراردادند.